torsdag den 14. juli 2016

Dyre dråber kan blive billigere

Det danske miljøfirma PD–5 Scandinavia melder sig nu på banen for at yde billisterne hjælp
til at kunne nedsætte de efterhånden store omkostninger der er forbundet med at køre fra hjem til arbejdspladsen.

Firmaet har et jointventure samarbejde med et britisk selskab om at markedsføre produktet PD–5, der som det første tilsætningsstof til både benzin og diesel er i stand til at reducere forbruget af brændstof. Firmaet er i øjeblikket inde i en rivende udvikling i hele Skandinavien, og venter sig meget af en test der netop er færdiggjort på Lyngby Tekniske Skole, der viser at røggasudslippet på dieselbiler er faldet med 58% efter blot 2 mdr`s kørsel, PD–5 ser her en stor mulighed for at den almene billigst kan yde sit bidrag mod det voksende udslip af dieselpartikler, samt selvfølgelig hele transportsektoren.

Samtidig med dette, kan den enkelte bilist nedsætte forbruget af brændstof mellem 15–18% ved
et kontinuerligt brug af produktet. PD–5 kan allerede nu registrere talrige kunder der vender tilbage med nye bestillinger og en stor tilfredshed med deres transportudgifter. En typisk udtalelse er: "Hver femte tank er nu gratis".

"Der ventes en stor fremgang for produktet, når det faktisk går op for den enkelte bruger hvor produktet kan anvendes" udtaler dir. Birger Højer. " Det er nemlig anvendelig alle steder hvor der anvendes brændstoffer som drivmiddel. Der kan nævnes i flæng: haveredskaber, knallerter, begge steder er der en stor forurening, samt både, fiskerbåde, rederibranchen, landbrugs– og
entreprenørmaskiner".

Specielt nu er produktet også meget interessant for husejere med oliefyr, her står man for snart at skulle fylde olietanken op til de nærmeste efterårsmåneder, og med dagens priser bliver det en større udskrivning, dette kan afhjælpes med brugen af PD–3, som er produktet der er udviklet til o
Produktet der er verdenspatenteret og baseret på den nyeste nanoteknologi, er totalt ufarligt da det er vandbaseret, og derfor kan det medbringes overalt uden risiko for antændelse. Firmaet har som noget nyt testet produktet på skibe og den meget omtalte "sorte røg" fra skorstenen er helt forsvundet efter blot et par dages brug af PD–5. " Fiskeribranchen har taget usædvanlig godt imod produktet og glæder sig over at de her kan gøre noget for miljøet samtidig med at de kan spare på brændstofforbruget, udtaler fiskeskipper Karsten Nielsen, Hundested " PD–5 er kommet for at blive i min motor".

Produktet er nu begyndt sin sejrsgang til de andre Skandinaviske lande.
 

Læs mere her

tags: elbil, Lyngby, elbiler, benzin, omkostninger, teknologi, brændstof, Skandinavien, miljø,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar