søndag den 2. oktober 2016

Alt har en pris - også frihedstrang og selvbedrag

I forbindelse med et stort trafiksikkerheds–projekt i Nordjylland skulle man bruge 300 testpersoner, som ville lade trafik–forskerne installere en sort box i deres bil. Til gengæld fik testpersonerne en besparelse på op til 30% på deres bilforsikring, hvis de ikke kørte for stærkt.

Meget overraskende kunne forskerne kun finde ca. 90 personer, som ville acceptere et sådant "indgreb i den personlige frihed". Sagen er den, at alt for mange i dag ser det at køre for stærkt som en næsten ukrænkelig grundlovssikret ret.

Resultatet af denne frihedsdyrkelse er, at de seneste mange års nedadgående ulykkesstatistik som bl.a. skyldes klippekort, bedre veje, rundkørsler m.v., nu er vendt. Kurven over antal dræbte og ulykker går desværre igen op i disse år.

Denne dyrkelse af meningsløs trafikal uforsvarlighed har naturligvis mange omkostninger. Både for de dræbte og tilskadekomne individer og for samfundet som helhed. Endelig betyder en dårligere skadesstatistik, at bilforsikringerne igen bliver dyrere efter en periode med faldende priser. Men hvorfor er vi ikke i stand til at ændre vores trafikale adfærd

Ifølge en stor undersøgelse udført af psykologen Ola Svenson svarer 80% af alle bilister således, at de vurderer, at de hører til blandt de bedste 30% af bilister. Undersøgelsen understøtter den såkaldte Dunning–Kruger effekt, som påviser at de fleste af os har en tendens til at overvurdere vores egne evner og kompetencer. Kombinationen af den udbredte fartglæde i samfundet og en manglende evne til at vurdere egne evner er en meget farlig cocktail, som har sin del af "æren" for den stigende ulykkesstatistik.

Hos Midtjysk Forsikring mener vi kort fortalt, at der er god fornuft i at give lavere præmier til dem der rent faktisk tilhører de bedste 30% og som kører fornuftigt, og at lade fartglade selv betale for den øgede risiko, som de udgør for sig selv og andre.
 

Læs mere her

tags: Nordjylland, dræbt, ulykker, omkostninger,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar